Sociaal Domein

Het Sociaal Domein heeft betrekking op alle onderwerpen die te maken hebben met de sociale kant van het gemeentelijk beleid. Enkele voorbeelden: (mantel-)zorg en ondersteuning, veiligheid, opvoeding, onderwijs, leefbaarheid. Een breed terrein dat volop in beweging is. De landelijke overheid heeft per 1 januari 2015 immers belangrijke taken overgedragen aan de gemeenten. Dit wordt “transitie” of “decentralisatie” genoemd. Gemeenten – zo is de redenering – staan dichter bij hun burgers, weten beter wat er speelt en kunnen dus beter inschatten wat er voor hun burgers nodig is. De “transitie” gaat ook gepaard met bezuinigingen: de kosten moeten worden teruggedrongen met minimaal behoud van kwaliteit. En dan speelt er nog iets: er is sprake van een nieuwe benadering. De burgers worden zelf als eersten verantwoordelijk gehouden voor de kwaliteit van hun leven in hun eigen leefomgeving. Ook wordt van hen verwacht dat zij een handje toesteken aan degenen die zich niet (geheel) zelf kunnen redden. De maatschappelijke veranderingen die hiervoor nodig zijn noemt men “transitie”. We leven – zo zei onze Koning in de troonrede – in een “Participatiemaatschappij”. Het terugbrengen van oude waarden in onze moderne maatschappij, het anders laten werken van ambtenaren en professionals is niet eenvoudig en gaat veel tijd vragen.

ook interessant:

  • Het Sociaal Domein heeft betrekking op alle onderwerpen die te maken hebben met de sociale kant van het gemeentelijk beleid. […]

  • De gemeente Peel en Maas is verantwoordelijk voor alle jeugdhulp en voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Jeugdhulp is […]

  • De adviesraad is momenteel betrokken bij 4 actuele thema’s: Arbeidsmarkt Beschermd wonen en langer thuis wonen  Opvoeden en opgroeien  Zelfsturing […]