De Gemeente Peel en Maas heeft de ASD verzocht om -naast het sociaal domein- ook het thema ‘gemeenschapsontwikkeling” als zijn aandachtsgebied te beschouwen. De ASD heeft hier positief op gereageerd, Voor de gemeente is de insteek dat inwoners maximaal deelnemen aan de lokale samenleving. Daarbij nemen zij zelf de regie over hun eigen ontwikkeling en (met anderen samen) die over de ontwikkeling van hun omgeving . Tolerantie en respect voor elkaar zijn daarbij kernwaarden. Generaties dragen zorg voor elkaar en geven elkaar ruimte om te vernieuwen en te veranderen. Inwoners zijn leidend als het gaat om het realiseren en behouden van vitale gemeenschappen. De gemeente en maatschappelijke organisaties nemen dit hoofddoel als uitgangspunt voor hun eigen handelen en leveren een ondersteunende bijdrage. Daarbij wordt ook goed gelet op minderheidsgroepen die onvoldoende (kunnen) participeren, ook als bepaalde voorzieningen buiten hun bereik liggen. Vanuit deze missie ondersteunt de Gemeente Peel en Maas gemeenschappen in hun eigen ontwikkeling. Ook voert zij subsidiebeleid dat perspectief biedt aan verenigingen en stichtingen. Accommodatiebeleid heeft de aandacht, binnen het principe dat organisaties, verenigingen en gemeenschappen daarvoor primair zelf verantwoordelijk zijn. Vrijwilligerswerk wordt als belangrijk gezien, vrijwilligers worden dan ook gefaciliteerd. Ingezet wordt op evenredige participatie van minderheidsgroepen. Tot slot zorgt de gemeente voor adequaat welzijnswerk.