Nieuws over jeugdwet

De gemeente Peel en Maas is verantwoordelijk voor alle jeugdhulp en voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Jeugdhulp is heel breed: van de hulp en zorg voor jeugdigen en hun ouders bij alle denkbare opgroei- en/of opvoedingsproblemen tot specialistische hulp zoals jeugd-ggz en gesloten jeugdhulp als sprake is van zeer ernstige problematiek.
De taken van de gemeente omvatten onder meer het maken van een beleidsplan (vooral ook gericht op preventie), het voorzien in toereikend aanbod en het treffen van maatregelen (bijvoorbeeld ter voorkoming van kindermishandeling).

ook interessant:

  • Het Sociaal Domein heeft betrekking op alle onderwerpen die te maken hebben met de sociale kant van het gemeentelijk beleid. […]

  • De gemeente Peel en Maas is verantwoordelijk voor alle jeugdhulp en voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Jeugdhulp is […]

  • De adviesraad is momenteel betrokken bij 4 actuele thema’s: Arbeidsmarkt Beschermd wonen en langer thuis wonen  Opvoeden en opgroeien  Zelfsturing […]