Symposium De waarde van participatie d.d. 31-01-2018