Ongevraagd advies ‘Convenant Co-creauteurs’ 

Advies aan het College van B&W

Waardenoriëntatie en Zelfsturing/Kaderstelling 3.0

Advies aan het College van B&W

Reactie van het College

Advies Dienstverleningsovereenkomst Omnibuzz

Advies aan het College van B&W

Reactie van het College

Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 2017

Advies aan het College van B&W

Reactie van het College

Standpunt Gemeenschapsontwikkeling

Standpunt ASD advisering omtrent gemeenschapsontwikkeling

Pilot Huishoudelijke Hulp