Onze adviezen 2016

Convenant Regiogemeenten 

Doelgroepenvervoer Limburg

Pilot Hulp bij het Huishouden

Advies Beleidsregel Voorzieningen Niet Uitkeringsgerechtigden (NUG)

Pleegzorg

Arbeidsmatige Dagbesteding en Werk Maken van Werk 2.0

Jeugdzorg (ongevraagd advies)

Gezond In de Stad (GIDS) en Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)

Ontdeklab Peel en Maas

Tevredenheidsonderzoek Wmo en Jeugd

Regiovisie maatschappelijke opvang, OGGZ, verslavingszorg en beschermd wonen (Regiovisie).

Advies van de Adviesraad

Reactie College op het advies

Participatieverklaring

Advies van de Adviesraad

Reactie College op het advies