Onze adviezen 2016

Advies Beleidsregel Voorzieningen Niet Uitkeringsgerechtigden (NUG)

Arbeidsmatige Dagbesteding en Werk Maken van Werk 2.0

Gezond In de Stad (GIDS) en Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)

Tevredenheidsonderzoek Wmo en Jeugd

Regiovisie maatschappelijke opvang, OGGZ, verslavingszorg en beschermd wonen (Regiovisie).

Advies van de Adviesraad

Reactie College op het advies