De leden van de Adviesraad Sociaal Domein Peel en Maas

Harry Goossens (voorzitter)

Geboren in Liessel en alweer 25 jaar woonachtig in Grashoek. Ruim 30 jaar ervaring in Jeugdhulpverlening en Jeugdbeleid. Ik ben werkzaam geweest als (gezin)voogd bij Bureau Jeugdzorg en als onderzoeker bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling. Jeugdbeleid: Stafmedewerker Jeugd bij een Organisatie voor Algemeen Maatschappelijk Werk in 11 gemeentes in de regio rondom Eindhoven. En vervolgens bij de gemeente Veldhoven als coördinator voor het Centrum voor Jeugd en Gezin Veldhoven

Vanaf 2015 heb ik een kleinschalig zorgbedrijf. Door mijn maatschappelijke betrokkenheid en grote interesse in de verdere ontwikkeling van het sociaal domein is het lidmaatschap van de Adviesraad Sociaal Domein voor mij een logische stap.

Peter Peeters

Nadat ik na mijn scheikunde-studie geen uitdagende job kon vinden ben ik overgestapt naar het Human Resources vak. Ik ben werkzaam geweest voor het Ministerie van Defensie (15 jaar) en Holland Casino (22 jaar). Ik was verantwoordelijk voor alle Human Resources-taken in het bedrijf. Mijn laatste positie was directeur Human Resources en was toen eindverantwoordelijk voor ruim 5.000 medewerkers. Sinds 2 jaar heb ik mijn eigen bedrijf, van waaruit ik (individuen of groepen) mensen en (kleine) bedrijven adviseer over o.a. ontslagkwesties, organisatie-inrichting, arbeidsvoorwaarden, reïntegratie en verzuim, loopbaancoaching. Ik wilde met mijn ruime ervaring heel graag ook een bijdrage leveren aan de kwaliteit van onze gemeenschap en ben daarom nu lid van de Adviesraad Sociaal Domein en van het bestuur van de Heemkundevereniging Helden. Ik ben gehuwd en ben (op 3 jaar Curaçao na) altijd woonachtig geweest in Panningen en/of Helden.

Jolanda Verstraten

Opgegroeid en woonachtig in Koningslust. Ik heb geneeskunde gestudeerd in Nijmegen en later verder gespecialiseerd als huisarts aan de Universiteit Maastricht. Nu ben ik werkzaam als huisarts en tevens eigenaar van een eigen praktijk met specialisatie bewegingsapparaat. De affiniteit met gezondheid en bewegen is voortgekomen uit mijn sportcarrière. Als atlete werd ik 3 maal Nederlands Kampioene. Ik hecht veel waarde aan het belang van een “gezonde” maatschappij en aandacht voor preventie en kwaliteit van zorg. Als huisarts heb ik te maken met de omvangrijke stelselwijziging binnen de zorg. Daarom wil ik mij inzetten als adviseur in het sociale domein. Ik verwacht dan ook dat de adviesraad een belangrijke rol kan spelen binnen de besluitvorming in de gemeente Peel en Maas.

Herman Vanlier

Ik ben geboren in Grashoek en na afronding van mijn ingenieursopleiding Elektrotechniek in 1976 uitgevlogen. Inmiddels weer 23 jaar woonachtig in Helden-Dorp. Ik ben vader van 3 kinderen en sinds 2016 weduwnaar. Sinds 1 januari 2018 geniet ik van mijn pensioen na een 37- jarige loopbaan bij Océ Technologies waar ik de laatste 25 jaar diverse soorten leidinggevende posities heb mogen bekleden. Mijn specialiteit is het creëren van en leidinggeven aan veranderingsprocessen.

Na mijn pensionering voelde ik de behoefte om mijn capaciteiten actief in te zetten voor de gemeenschap. Vanaf begin 2018 ben ik bestuurslid in de Noord Limburgse tak van Humanitas en mijn aandachtsgebied is daar Strategievorming, Kwaliteit, organisatie en de activiteit Begeleide Omgangregeling bij vechtscheidingen. Daarnaast ben ik betrokken bij het ontwikkelen van de rol van de informele zorg in de sociale basis. Ik hoop dat mijn pragmatische en doelgerichte insteek bijdraagt aan de adviezen inzake het beleid en uitvoering van de zorgtaken van de Gemeente Peel en Maas.

Judith de Bruin

Opgegroeid in Helden waar ik nog steeds woon. Na mijn studies (Bedrijfs)economie aan de Fontys Hogeschool en Wageningen University ben ik ruim 20 jaar werkzaam geweest in de financiële dienstverlening. Hierbij heb ik diverse functies vervuld, waarbij het verstrekken van financieringen aan bedrijven en het risicobeheer daarvan, centraal stond. Nadat ik het gevoel kreeg, dat mijn affiniteit meer bij maatschappelijke kwesties was komen te liggen, heb ik een switch gemaakt naar het publieke/sociale  domein. En ben ik inmiddels werkzaam als financieel adviseur bij de gemeente Venlo. Mijn interesse voor het Sociaal Domein is dan ook de reden dan ik me graag wil inzetten voor de Adviesraad Sociaal Domein in mijn eigen gemeente Peel en Maas. In mijn vrije tijd doe ik graag dingen samen met mijn gezin en ben ik een fanatieke hardloper bij Atletiek Helden.

Jannine van der Naald

Geboren en getogen in Geleen maar inmiddels woon ik al meer dan 6 jaar in Maasbree. Na mijn studie Human Resources en toegepaste psychologie aan de Fontys Hogeschool gestart met mijn eigen bedrijf waar ik mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleid naar werk. Ik voel me zeer betrokken bij de gemeente Peel en Maas en wil mij graag op maatschappelijk vlak actief inzetten. Het lidmaatschap bij de Adviesraad Sociaal Domein sluit hierbij goed aan.

Arthur Jansen (extern adviseur)

Adviseur van de Stichting Zorgbelang Limburg en Adviseur versterking Wmo van het VWS-programma “Aandacht voor Iedereen”. Arthur voorziet de adviesraad van (onafhankelijke) ondersteuning