De leden van de Adviesraad Sociaal Domein Peel en Maas

Joep Knapen (voorzitter)

Geboren in Panningen. Na 55 jaar weer terug in zijn geboorteplaats. Momenteel gepensioneerd. Wil nog graag actief bijdragen aan het gemeenschapsleven in de Gemeente Peel en Maas.
Opleiding: Rechten/psychologie/sociale pedagogiek.
Ervaring: Onderwijs/jeugdbeleid/ gemeentelijke en provinciale overheid met name op het terrein van welzijn, volksgezondheid, cultuur en onderwijs, jeugdzaken,ouderenbeleid en volkshuisvesting /directeur sociale dienst/directeur verpleeg- en verzorgingshuis.

Peter Peeters

Nadat ik na mijn scheikunde-studie geen uitdagende job kon vinden ben ik overgestapt naar het Human Resources vak. Ik ben werkzaam geweest voor het Ministerie van Defensie (15 jaar) en Holland Casino (22 jaar). Ik was verantwoordelijk voor alle Human Resources-taken in het bedrijf. Mijn laatste positie was directeur Human Resources en was toen eindverantwoordelijk voor ruim 5.000 medewerkers. Sinds 2 jaar heb ik mijn eigen bedrijf, van waaruit ik (individuen of groepen) mensen en (kleine) bedrijven adviseer over o.a. ontslagkwesties, organisatie-inrichting, arbeidsvoorwaarden, reïntegratie en verzuim, loopbaancoaching. Ik wilde met mijn ruime ervaring heel graag ook een bijdrage leveren aan de kwaliteit van onze gemeenschap en ben daarom nu lid van de Adviesraad Sociaal Domein en van het bestuur van de Heemkundevereniging Helden. Ik ben gehuwd en ben (op 3 jaar Curaçao na) altijd woonachtig geweest in Panningen en/of Helden.

Neeltje Cox-Janssen

Opgegroeid in Helden en inmiddels woonachtig in Panningen. Ik heb in 2001 de opleiding Orthopedagogiek afgerond. Daarna ben ik in het onderwijs gaan werken. Allereerst als onderzoeker en orthopedagoog bij Visio; een organisatie die zich richt op mensen met een visuele beperking. Daarna heb ik de overstap gemaakt naar het (speciaal) onderwijs in de regio Venlo. En sinds kort werk ik als coördinator van het Samenwerkingsverband VO regio Roermond. Vanuit deze werkzaamheden heb ik veel te maken met jeugdhulp, de participatiewet en in enige mate ook met de WMO. Ik vind het mooi om deze ervaring en kennis ook in te zetten in gemeente waar ik zelf deel van uit maak.

Jolanda Verstraten

Opgegroeid en woonachtig in Koningslust. Ik heb geneeskunde gestudeerd in Nijmegen en later verder gespecialiseerd als huisarts aan de Universiteit Maastricht. Nu ben ik werkzaam als huisarts en tevens eigenaar van een eigen praktijk met specialisatie bewegingsapparaat. De affiniteit met gezondheid en bewegen is voortgekomen uit mijn sportcarrière. Als atlete werd ik 3 maal Nederlands Kampioene. Ik hecht veel waarde aan het belang van een “gezonde” maatschappij en aandacht voor preventie en kwaliteit van zorg. Als huisarts heb ik te maken met de omvangrijke stelselwijziging binnen de zorg. Daarom wil ik mij inzetten als adviseur in het sociale domein. Ik verwacht dan ook dat de adviesraad een belangrijke rol kan spelen binnen de besluitvorming in de gemeente Peel en Maas.

Rianne Goutier

Geboren en getogen in Helden/Panningen en momenteel woonachtig in Kessel. Ik heb in Nijmegen de studie Nederlands Recht afgerond. Momenteel ben ik werkzaam bij het Juridisch Loket in Roermond als juridisch medewerker. Een organisatie die gesubsidieerd wordt vanuit de overheid waar particulieren terecht kunnen voor een gratis antwoord op juridische vragen. Ik heb dan ook dagelijks te maken met de Participatiewet, Wmo en Jeugdwet. Door plaats te nemen in de Adviesraad Sociaal Domein ben ik op een heel andere manier betrokken bij de gemeentelijke regelgeving dan in mijn dagelijks werk. Dat maakt deze functie uitdagend voor mij. Daarnaast wil ik me graag inzetten voor de burgers van de gemeente van Peel en Maas.

Inge Hesen

Opgegroeid en woonachtig in Helden. Momenteel werk ik als onderzoeker op het gebied van patiëntenparticipatie in de palliatieve zorg. Tijdens mijn studie Gezondheidswetenschappen en Zorgmanagement heb ik kennis gemaakt met het Sociaal Domein. In de afgelopen jaren heb ik als onderzoeker in de ouderenzorg, als kwaliteitsfunctionaris in de gehandicaptenzorg en als adviseur bij de gemeente, ervaring op gedaan binnen de Wmo en in enige mate de Jeugdwet. Graag zet ik me in als lid van de adviesraad om een bijdrage te leveren aan de gemeenschap waar ik zelf deel van uit maak.

Robin Grommen

Opgegroeid en woonachtig in Maasbree. Momenteel werkzaam bij een grote Zorgverzekeraar. Gedurende mijn opleidingen Gezondheidswetenschappen en Zorgmanagement in aanraking gekomen met de transities en thema’s in het Sociale Domein. Doordat deze thema’s mijn interesse hebben gewekt en door het feit dat ik graag maatschappelijk actief wil zijn, ben ik lid geworden van deze Raad. Door de gemeente positief kritisch te volgen en in gesprek te gaan met de belangenbehartigers wil ik samen met de andere leden de gemeente voorzien van helder en constructief advies in een domein wat het dichtst bij me staat.

Judith de Bruin

Opgegroeid in Helden waar ik nog steeds woon. Na mijn studies (Bedrijfs)economie aan de Fontys Hogeschool en Wageningen University ben ik ruim 20 jaar werkzaam geweest in de financiële dienstverlening. Hierbij heb ik diverse functies vervuld, waarbij het verstrekken van financieringen aan bedrijven en het risicobeheer daarvan, centraal stond. Nadat ik het gevoel kreeg, dat mijn affiniteit meer bij maatschappelijke kwesties was komen te liggen, heb ik een switch gemaakt naar het publieke/sociale  domein. En ben ik inmiddels werkzaam als financieel adviseur bij de gemeente Venlo. Mijn interesse voor het Sociaal Domein is dan ook de reden dan ik me graag wil inzetten voor de Adviesraad Sociaal Domein in mijn eigen gemeente Peel en Maas. In mijn vrije tijd doe ik graag dingen samen met mijn gezin en ben ik een fanatieke hardloper bij Atletiek Helden.

Arthur Jansen (extern adviseur)

Adviseur van de Stichting Zorgbelang Limburg en Adviseur versterking Wmo van het VWS-programma “Aandacht voor Iedereen”. Arthur voorziet de adviesraad van (onafhankelijke) ondersteuning