Sarah ten Have (voorzitter)

Mijn naam is Sarah ten Have. Ik ben opgegroeid in Friesland en sinds zo’n acht jaar woonachtig in Limburg. Samen met mijn man en twee dochters woon ik sinds 2018 in Maasbree. Na mijn studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening ben ik eerst gestart met werken in de hulpverlening maar al snel de overstap gemaakt naar de politieorganisatie. Daar heb ik zo’n 12 jaar gewerkt en diverse functies vervult onder andere op het snijvlak van zorg en veiligheid. Recent ben ik gestart als teamleider sociaal domein bij een gemeente. Mijn persoonlijke drijfveer in mijn werk is dat ik van betekenis wil zijn voor de samenleving en voor andere mensen. In mijn werk ben ik graag bezig met complexe vraagstukken en met het ombuigen van uitdagingen naar kansen en mogelijkheden. Samenwerking met ketenpartners en een integrale benadering van vraagstukken vind ik hierin belangrijk. Graag zet ik me als lid van de ASD Peel en Maas in voor de vraagstukken binnen het sociaal domein in mijn eigen gemeente. 

Herman vanLier

k ben geboren in Grashoek en na afronding van mijn ingenieursopleiding Elektrotechniek in 1976 uitgevlogen. Inmiddels weer 23 jaar woonachtig in Helden-Dorp. Ik ben vader van 3 kinderen en sinds 2016 weduwnaar. Sinds 1 januari 2018 geniet ik van mijn pensioen na een 37- jarige loopbaan bij Océ Technologies waar ik de laatste 25 jaar diverse soorten leidinggevende posities heb mogen bekleden. Mijn specialiteit is het creëren van en leidinggeven aan veranderingsprocessen. Na mijn pensionering voelde ik de behoefte om mijn capaciteiten actief in te zetten voor de gemeenschap. Vanaf begin 2018 ben ik bestuurslid in de Noord Limburgse tak van Humanitas en mijn aandachtsgebied is daar Strategievorming, Kwaliteit, organisatie en de activiteit Begeleide Omgangregeling bij vechtscheidingen. Daarnaast ben ik betrokken bij het ontwikkelen van de rol van de informele zorg in de sociale basis. Ik hoop dat mijn pragmatische en doelgerichte insteek bijdraagt aan de adviezen inzake het beleid en uitvoering van de zorgtaken van de Gemeente Peel en Maas.

Marlau van Rens

Leuk dat ik me even mag voorstellen. Ik ben Marlau van Rens, getrouwd, moeder van drie –volwassen- kinderen en woon in Meijel. Tot mijn pensioen -in 2020- werkte ik in het onderwijs, vooral op het snijvlak tussen regulier en speciaal onderwijs. Achtereenvolgens was ik leraar en mentor in het voortgezet-, middelbaar- en hoger beroepsonderwijs, teamleidster op een peuterspeelzaal en onderwijs adviseur en begeleider in het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. Ook werkte ik als coach voor het LerarenOntwikkelfonds (LOF). Naast mijn baan deed ik promotieonderzoek naar de verwachtingen en ervaringen van kinderen en leraren tijdens de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Na mijn promotie aan de Universiteit van Maastricht  doe ik, samen met de Universiteit van Maastricht, nog steeds onderzoek naar dit thema. Ik ben ook lid van het International Network of Transition Researchers aan de universiteit in Dundee. Graag wil ik mijn ervaring en expertise inzetten voor de ASD van Peel en Maas. Het thema jeugd en opgroeien heeft mijn speciale belangstelling.

Monique Wijnen

Mijn naam is Monique Wijnen. Opgegroeid en wonend in Maasbree, samen met Guido en onze 3 kinderen Vino, Plune en Lou. Na mijn opleiding Maatschappelijk werk en dienstverlening ben ik in de hulpverlening gaan werken, vanaf 2018 ben ik werkzaam bij de gemeente Beesel. Eerst heb ik er gewerkt als Wmo consulent en nu als kwaliteitsmedewerker Wmo. De samenwerking tussen uitvoer en beleid, de wet- en regelgeving en het oog blijven houden voor de inwoner is wat mij motiveert. Graag wil ik, met mijn kennis en ervaring, een bijdrage leveren in onze eigen gemeente Peel en Maas.

Laureen Heijmans

Hallo! Mijn naam is Laureen Heijmans, opgegroeid en woonachtig in Gemeente Peel en Maas. Nadat ik mijn studie Pedagogiek heb afgerond ben ik gaan werken in de Jeugdhulpverlening. Gestart op een residentiele behandelgroep en daarna als Jeugd- en Gezinswerker binnen de Gemeente Weert. In december 2022 zal ik de overstap maken naar Beleidsmedewerker Jeugd in de Gemeente Beesel. Mijn interesse is gewekt om bij de Adviesraad Sociaal Domein aan te sluiten om vanuit mijn achtergrond en werkervaring de vertaalslag te maken naar mijn eigen Gemeente en mee te denken en adviseren in vraagstukken die er liggen. Tot nu toe een mooie ervaring en ik ben benieuwd wat de toekomst gaat brengen.

Anneke Joosten- van Leeuwen

Mijn naam is Anneke Joosten- van Leeuwen. Opgegroeid in Zeilberg net over de grens in Brabant en door de liefde al 15 jaar woonachtig in Kessel samen met mijn man Bram en onze 3 kinderen Jesse, Benthe en Kiki. Na mijn opleiding Sociaal Pedagogisch Werk en Maatschappelijk Werk en Dienstverlening heb ik 16 jaar gewerkt in de jeugdhulpverlening. Zowel in de uitvoering als beleid bij onder andere gemeente Deurne en gemeente Venlo. 2 jaar geleden kreeg ik de kans om werk en prive te combineren in een nieuwe functie. Namelijk die van Popcoordinator bij PopPlaza Peel en Maas als aanjager van popmuziek in onze mooie gemeente. Mijn grootste drijfveer is en blijft een bijdrage leveren aan het veilig opgroeien van kinderen en jongeren. De adviesraad sociaal domein sluit daar mooi op aan. Daarvoor zet ik heel graag mijn kennis en ervaring in binnen Peel en Maas.

Jens Boonekamp

Ik ben Jens Boonekamp. Geboren en opgegroeid in Helden en momenteel samenwonend in Egchel. Na mijn HBO-master in Global Political studies ben ik in de gemeentewereld terecht gekomen. Sinds 2017 werk ik op detacheringsbasis binnen het sociaal domein. Vanuit deze functie ben ik ook betrokken bij beleidsvormingsprocessen, maar heb ik tevens vanuit de uitvoering veel ervaring opgedaan over wat wel en niet werkt en wat zo het beste resultaat oplevert voor de burger. Wat ik dan ook zo fijn vindt aan werken binnen het sociaal domein is de mogelijkheid binnen de wettelijke kaders te zoeken naar gepaste oplossingen waarbij de inwoner en niet de wetgeving centraal staat. Met deze gedachte als uitgangspunt draag ik graag bij aan advisering over het sociaal domein binnen onze gemeente.