De Adviesraad Sociaal Domein

De gemeente Peel en Maas heeft in nauwe samenspraak met alle betrokken partijen besloten om de burgerparticipatie te versterken door de instelling van een onafhankelijke adviesraad: de Adviesraad Sociaal Domein.

Deze adviesraad telt acht leden, die door het college zijn benoemd. De adviesraad geeft advies aan het college van Burgemeester en Wethouders, zowel gevraagd als ongevraagd. Dit advies heeft betrekking op beleidsvoorstellen die het college wil invoeren en eventueel aan de gemeenteraad wil voorleggen.

Om haar werk goed te kunnen doen heeft de Adviesraad Sociaal Domein behoefte aan informatie van alle belangenorganisaties over het gevolgde proces van participatie en uiteraard over de inhoud. Dat vraagt om een goede verbinding tussen Adviesraad Sociaal Domein en alle belangenorganisaties. Inmiddels is hiertoe contact gelegd met eerstgenoemde belangenorganisaties alsook met de kernteams Welzijn, Wonen en Zorg. Het fundament voor een goede werkrelatie met respect voor ieders positie en taak is gelegd.

ma
di
wo
do
vr
za
zo
m
d
w
d
v
z
z
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1

Onze agenda

Aan de linkerzijde ziet u een overzicht van onze agenda. De datums zijn uitgelicht en als je er op klikt krijg je meer informatie te zien.

Wil jij een bijdrage leveren aan het welzijn van de inwoners van Peel en Maas ? Dan zijn wij op zoek naar jou! De Adviesraad is op zoek naar nieuwe leden, klik hier voor de vacature.

Nieuws & blog

  • De adviesraad is momenteel betrokken bij 4 actuele thema’s: Arbeidsmarkt Beschermd wonen en langer thuis wonen  Opvoeden en opgroeien  Zelfsturing […]

  • De gemeente Peel en Maas is verantwoordelijk voor alle jeugdhulp en voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Jeugdhulp is […]

  • Het Sociaal Domein heeft betrekking op alle onderwerpen die te maken hebben met de sociale kant van het gemeentelijk beleid. […]