De Adviesraad Sociaal Domein

De gemeente Peel en Maas heeft in nauwe samenspraak met alle betrokken partijen besloten om de burgerparticipatie te versterken door de instelling van een onafhankelijke adviesraad: de Adviesraad Sociaal Domein.

Deze adviesraad telt acht leden, die door het college zijn benoemd. De adviesraad geeft advies aan het college van Burgemeester en Wethouders, zowel gevraagd als ongevraagd. Dit advies heeft betrekking op beleidsvoorstellen die het college wil invoeren en eventueel aan de gemeenteraad wil voorleggen.

Om haar werk goed te kunnen doen heeft de Adviesraad Sociaal Domein behoefte aan informatie van alle belangenorganisaties over het gevolgde proces van participatie en uiteraard over de inhoud. Dat vraagt om een goede verbinding tussen Adviesraad Sociaal Domein en alle belangenorganisaties. Inmiddels is hiertoe contact gelegd met eerstgenoemde belangenorganisaties alsook met de kernteams Welzijn, Wonen en Zorg. Het fundament voor een goede werkrelatie met respect voor ieders positie en taak is gelegd.

Wil jij een bijdrage leveren aan het welzijn van de inwoners van Peel en Maas ?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

De Adviesraad is op zoek naar nieuwe leden, klik hier voor de vacature.

Van links naar rechts: Arthur Jansen (extern adviseur), Jannine van der Naald,  Harry Goossens, Jolanda Verstraten,  Peter Peeters, Judith de Bruin, Herman Vanlier
 

een van de vele handen